قطعات ایرانی با کیفیت زرین قطعه

Placeholder

کاهش ۱۵۱ میلیون یورویی ارزبری با داخلی سازی قطعات

ایران خودرو برنامه هایی را با هدف کاهش ارزبری، کاهش ریسک تامین و افزایش بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده در داخل کشور و میان قطعه سازان تدوین کرده است. این خودروساز با اجرای طرح تحول در فرآیند تامین و بازمعماری شبکه تامین سبب تعمیق ساخت داخل قطعات و بی نیازی از منابع خارجی خواهد شد. ... ادامه مطلب