Placeholder

کاهش ۱۵۱ میلیون یورویی ارزبری با داخلی سازی قطعات

ایران خودرو برنامه هایی را با هدف کاهش ارزبری، کاهش ریسک تامین و افزایش بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده در داخل کشور و میان قطعه سازان تدوین کرده است. این خودروساز با اجرای طرح تحول در فرآیند تامین و بازمعماری شبکه تامین سبب تعمیق ساخت داخل قطعات و بی نیازی از منابع خارجی خواهد شد. ... ادامه مطلب
کاسه نمد ساق سوپاپ

صرف جویی ۱۶۰ میلیون یورویی در صنعت خودرو

نهضت ساخت داخل قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور هنوز ادامه دارد. روشی در حوزه خودکفایی که همزمان با آغاز تحریم ها ، ایده نهضت داخلی سازی وزیر صنعت بدل به استراتژی اصلی خودروسازان شد در این مسیر با برگزاری میزهای داخلی سازی که حاصل آن کاهش ارزبری نزدیک به ۱۶۰ میلیون یورو برای کشوراست. ... ادامه مطلب

دانش مجموعه‌سازی نیروی پیشران صنعت خودروسازی است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان تهران با تاکید بر تاثیر 80 درصدی کیفیت قطعات بر کیفیت خودرو مطرح کرد: برخورداری از دانش مجموعه‌سازی بخش زیادی از اطلاعات صنعت خودرو را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. ... ادامه مطلب