واشر سرسیلندر پژو

واشر سرسیلندر

کاربرد واشر سرسیلندر به طور کلی واشر قطعه ایست برای جلوگیری از نشت مایعات بین دوسطح که امکان اتصال کامل ندارند. واشر ... ادامه مطلب